Chakra Cursus Een innerlijke reis naar wie je werkelijk bent Wat is het doel van de cursus Het doel van de cursus is inzicht te krijgen in onze oorspronkelijke staat van Zijn en ons overlevingsmechanisme. Bewustwording van onze ruimte, open en ontspannen geest en het verdichten hiervan door onze hechtingen en identificaties. Het eerste geeft een ontspannen gevoel en het tweede geeft spanning. Hoe kunnen wij nu, zonder oordeel, leven in het moment en zijn met wat is? Het voelt fijn omhierover samen in gesprek te gaan via de beeldtaal, meditatie en lichaamsoefeningen en ervaringen te delen. Hoe wij kunnen leven in vrijheid met onze beperkingen! Door contact te maken met de verschillende levensenergie- gebieden gaan we dit onderzoeken. Zal de rijkdom van je volle potentie je duidelijk worden. Het is een reis naar meer bewustzijn. Bewustzijn dat we kunnen leven naar onze oorspronkelijke aard. In vrijheid en vrede met onszelf. Leven vanuit stilte. Niet saai maar juist heel levendig, want we blijven in het hier en nu. Er is geen oordeel en geen einddoel. Wel vraagt het om commitment met onszelf om dat wat we bespreken te onderzoeken om het ook te kunnen integreren in ons leven. Voor dat laatste hebben we alle momenten in ons leven ter beschikking. Dit wordt ook wel “ontwaken” genoemd of “wakker worden”. Niet zweverig, maar met beide benen op de aarde. Juist ons meszijn met compassie kunnen zien en omarmen. Het in beeld brengen van de chakra’s is een mooie speelse en vruchtbare manier om kennis te maken met het prachtige fenomeen wat “levensenergie” wordt genoemd.